Een invaldag met toegevoegde waarde; werken aan toekomst gerichtonderwijs en talentontwikkeling! .

Onze diensten

Creatieve inval docent 

voor een halve of hele dag

Talentiko zet kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten in als invallers op basisscholen. We voorzien scholen van een bekwame creatieve invaldocent op het moment dat een vaste leerkracht afwezig is vanwege ziekte, verlof of een verkorte werkweek. We hebben vaak al binnen een uur een invaller!

Door Talentiko docenten in te zetten laten we kinderen op het basisonderwijs verschillende kunstvormen ervaren en bieden hen een waardevolle lesdag.

Talent-circuit

serie lessen – heel schooljaar

Zijn jullie op school ook al bezig met de jaarplanner voor komend schooljaar?

Denk dan eens aan een talent-circuit; een lesprogramma van een aantal weken waarin de leerlingen verschillende kunstvormen ervaren en daarbij bezig zijn met het ontwikkellen van competenties op verschillende gebieden (zie de kerndoelen Kunstzinnige orientatie). Daarnaast is het natuurlijk erg goed voor talentontwikkeling. Ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Structurele vakdocent 

wekelijks een vakdocenten op school

Een Talentiko docent voor een aantal weken om een tijdelijke vacature op te vangen. Of een jaar lang een vakdocent die muziek, dans, drama, beeldend etc komt geven aan de hele school. Wij kunnen op deze manier een heel jaar, een half jaar of een paar maanden een Talentiko docent op uw school inzetten die invulling geeft aan de kerndoelen “kunstzinnige oriëntatie”.

Werkdrukverlaging

Eenmalig of structureel

Wij kunnen een Talentiko docent voor een aantal uur een klas laten overnemen waardoor de juf of meester even tijd heeft voor andere dingen. Of een aantal weken achter elkaar, 1 dag per week in een klas plaatsen. En dat kunnen we een aantal maanden of zelfs het hele jaar herhalen waardoor alle klassen aan bod komen. Zo krijgen de leerlingen diverse disciplines en thema’s aangeboden. Wij kunnen op deze manier een heel jaar, een half jaar of een paar maanden een Talentiko docent op uw school inzetten die invulling geeft aan de kerndoelen “kunstzinnige oriëntatie”.


Hoe om te gaan met Creatieve Invaldocenten bij de heropening van de scholen? 

In het protocol opstart basisonderwijs is bij punt V te lezen dat een school bij afwezigheid van personeel (indien mogelijk) invallers in mag zetten. Verder meld de PO-raad dat er geen aparte protocollen of richtlijnen voor invalleerkrachten. De manier waarop invalleerkrachten worden ingezet, is dusdanig divers dat zij hier geen uniform advies over kunnen geven. Zij adviseren scholen om de algemene richtlijnen toe te passen en op basis daarvan afwegingen te maken.

Bron: https://po.lesopafstand.nl 

Invallers zijn waarschijnlijk hard nodig omdat er leraren ziek zijn of om andere redenen niet in de school inzetbaar zijn

PO Raad

Meer informatie over ons beleid in corona tijd

Talentiko

info@creatieveinvaldocent.nl
www.CreatieveInvalDocent.nl

Of je kunt ons bellen op 
030 227 00 33

KVK nummer 73246093 
BTW nr NL859419149B01
Rabobank NL42RABO0335241581